OM UNDERVISERNE PÅ EFTERUDDANNELSEN

Trine Sissel Jensen

Souschef og beh.ansv. på familiecentret Vibygård, Cand.psych.aut

Jeg er født i 1975. Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med Rasmus og vores tre piger.

Jeg er særligt optaget af relationer – forbindelsen mellem mennesker. Jeg er især optaget af den livsvigtige forbindelse mellem børn og forældre – tilknytningen. Jeg er optaget af, hvordan man kan reparere brudt eller skadet tilknytning, og via familieterapi og individuel terapi gøre tilknytningen mere tryg.

Jeg er begejstret for, hvordan man kan bryde den psykologiske arv, og hjælpe forældre med at give deres børn bedre opvækstbetingelser, end de selv fik.

De senere år har jeg interesseret mig meget for traumer og nervesystemet, og for hvordan sanser, følelser og tænkning hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden.
Jeg modtager løbende egenterapi og supervision.

Uddannelser og kurser

Jeg blev uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2002, og samme år blev jeg ansat som familieterapeut på familiecentret. Jeg blev autoriseret i 2008.

Jeg har deltaget i efteruddannelse på Skolen for Psykosomatik ved Ulla Rung Weeke.

Jeg er uddannet TRE® provider (Tension and Trauma Releasing Exercises) hos Michael Morrin Nissen, og dygtiggør mig løbende med kurser og undervisning derfra.

Jeg er medskaber af i tilknytningsterapi i favn for psykologer/psykoterapeuter.

Julie Claësson

Familieterapeut, psykoterapeut, underviser samt supervisor.

Jeg er født i 1967, og mor til to voksne drenge. Jeg er særlig optaget af, og har fordybet mig i, tilknytning, udviklingspsykologi og traumer. Især vinklen: hvad er det, der står i vejen for at vi kan blive hele, integrative mennesker, der ikke er styret af vores historie eller traumer. Dette gælder selvfølgelig også forældre, hvornår er de styret af gamle mønstre eller traumer, og hvordan kan vi hjælpe forældre til at bryde og reparere den sociale og psykologiske arv, og blive kompetente forældre, der kan forstå, rumme, støtte og elske deres børn, og give dem en tryg tilknytning.

Jeg er uddannet bygningesnedker, pædagog og psykoterapeut. Derudover har jeg siden 2003 løbende været på kurser, efteruddannelse og i egenterapi. Jeg har bla. efteruddannet mig i holdingterapi, traumeterapi, familieopstilling, supervision og neuroaffektiv udviklingspsykologi, samt taget kurser i parterapi, konflikthåndtering og mindfulness og empati for børn. Derudover har jeg gennem en årerække fulgt, og følger Madhurima Rigtrup, spirituel vejleder i Center for Conscious Heart.

Jeg har tidligere gennem flere år arbejdet med familieterapi og holdingterapi, dels hos min far, børnepsykiater Bent H.Claësson, og dels som pædagog og familieterapeut på Familiecentret Vibygård. Er desuden blevet superviseret af min mor, psykolog Bodil Claësson, i traumeterapi.

Jeg har siden 2012 haft egen klinik med individuel terapi, parterapi, familieterapi, børn i terapi samt familieopstilling, har undervist på SEOP (Skolen for eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi) siden 2019 i tilknytning, udviklingspsykologi samt traumer.

Har holdt foredrag og lavet forældrerådgivning siden 2015.

Jeg er medskaber af i tilknytningsterapi i favn for psykologer/psykoterapeuter.

Se mere på www.jclaesson.dk

Kit Bak – Fysioterapeut: www.kitbak.dkANDRE BEHANDLERE:


BEHANDLINGSINSTITUTIONER

Familiecentret Vibygård: www.vibygaard.dk

PRIVATPRAKTISERENDE FAMILIETERAPEUTER

Anni Bergliot – Psykoterapeut: bergliot.a@gmail.com

Anders Harrekilde – Familieterapeut: andharre@yahoo.com

Aase Glad – Psykoterapeut: aase@vibygaard

Birgit Mohn – Psykoterapeut, familieterapeut: www.imagoklinikken.dk www.imagokliwwwnikken.dkwww.imagoklinikken.dk

Dorte Appel Olesen – Psykoterapeut: www.dorteappel.dk

Hanne Kristine Jochumsen: Psykoterapeut : bangjochumsen@mail.dk www.centerforpsykoterapi.dk

Hanne Ladefoged – Psykoterapeut: www.hanneladefoged.dk

Iver Hecht –Psykolog: iver@vibygaard.dk

Karen Holm – Psykoterapeut: www.karenholm.dk

Kit Bak – Fysioterapeut:  www.kitbak.dk

Tanja Vesterdahl– www.vesterdahl.dk

Ulla Idorn – Psykolog: www.ullaidorn.nu/Om.htmlwww.kitbak.dk